بیانیه عمومی
جهان،چشم به روی سرکوب و کشتار در «کردستان ترکیه» باز کند 30/9/1394

جهان،چشم به روی سرکوب و کشتار در «کردستان ترکیه» باز کند
 در «باکوور»کردستان ترکیه و حداقل 24 استان، جایی که هنوز وجود 22 میلیون کرد ساکن در آن مورد انکار دولت آن کشور است،متاسفانه هم اکنون جنگی ناعادلانه و نابرابر در جریان است. با فرو پاشیدن صلح اعلام شده از سوی آقای عبدالله اوجالان، حزب کارگران کردستان و کردها، دولت ترکیه جنگی تمام عیار علیه مردم کرد را آغاز نموده و رئیس جمهوری آن کشور با بستن شمشیر از رو برای مردم کرد گفته است: «تا بیرون راندن تمامی نیروهای مقاومت و مبارز کردی از شهرهای کردستان و تا نابودی کامل آنها جنگ ادامه خواهد یافت».

بیشتر

  بیانیه عمومی
ایرنا از مردم کردستان عذرخواهی کند 23/9/1394
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

تیر1394  -  مرداد1394  -  آذر1394  -  دی1395  -  

خرداد1396  -  تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  

تمامی حقوق برای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان محفوظ است

تلفن : 66368670-21-0098     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com