آرشیو :
دیدبان حقوق بشر
مقاوله نامه اختياري ميثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ
اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد
شورای حقوق بشر سازمان ملل قعطنامه ای را در منع" توهین به مذاهب" به تصویب رساند
حقوق بشر - حق رای دادن
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي
بازداشت خودسرانه ، ناقض حيثيت ذاتي بشر
گٿت‌وگو با سيدمحمد هاشمي استاد دانشگاه و عضو كار گروه بازداشت‌هاي خودسرانه سازمان ملل متحد
حقوق بشر، آرمان مشترك بشريت
بيانيه حقوق اٿراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی
مجموعه اصول برای حمايت همه اٿراد در هرگونه بازداشت يا زندان
منشور کورش بزرگ (اولین اعلامیه حقوق بشر)
جهانشمولی حقوق بشر و دشمنان آن
نجات بهرامی
هرج‌ و‌مرج در سازمان‌های حقوق بشری
مهرانگيز کار
حق آموزش زبان مادری در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران
حقوق بشر و دشمنانش
عبدالکريم لاهيجی
نکاتی دربارهء حقوق بشر و خشونت عليه زنان
قانون مجازات اسلامی
قانون‏ اساسي‏ جمهوري اسلامي ايران
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام
در باره گزارشگران بدون مرز
عفو بین‌الملل
اعلامیه ی اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات و راهنمای عمل ناظران بین‌المللی بر انتخابات
اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر
اعلاميه‌ كنفرانس‌ جهاني‌ اسكان‌ بشر، استانبول‌
اعلامية‌ كنفرانس‌ جهاني‌ زن‌، پكن‌
اعلاميه‌ كنفرانس‌ توسعة‌ اجتماعي‌، كپنهاك‌
اعلاميه‌ كنفرانس‌ جهاني‌ تغذيه‌، رم‌
بيانيه‌ ريو پيرامون‌ محيط‌ زيست‌ و توسعه‌
اعلاميه‌ كنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر وين‌
اعلامية‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر تهران‌
اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ كودك‌
پروتكل‌ اختياري‌ مربوط‌ به‌ ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌
کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده
كنوانسيون‌ جلوگيري‌ از كشتار جمعي‌ و مجازات‌ آن‌
كنوانسيون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌
كنوانسيون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌
كنوانسيون‌ بين‌المللي‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعيض‌ نژادي‌
كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك‌
ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌
پروتکل اختياري کنوانسيون حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ
1

تمامی حقوق برای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان محفوظ است

تلفن : 66368670-21-0098     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com