ميثاق گزارشگران میثاق گزارشگران
15/09/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

 


گزارشگران حقوق بشر كردستان


وابسته به سازمان حقوق بشر كردستان


در فرايند جست و جو، جمع آوري، تهيه و تدوين اخبار و اطلاعات عيني مورد نياز و انتقال و اعلام و انتشار آنها، "گزارشگر حقوق بشر" براساس آزاديهاي بنيادي و آزادي بيان، وظايف حرفه اي خود را انجام  ميدهد.


به بياني، "گزارشگر حقوق بشر" با توجه به رسالت انساني و اجتماعي خود در دفاع از حقوق شهروندي، حقوق انساني و آزاديهاي اساسي، زندگي مدني، اجتماعي، افشاي موارد نقض حقوق بشر و پاسداري از مصالح و منافع مردم حق دستيابي آزادانه به همه منابع خبري و گزارشي و آزادي انجام بررسي و تحقيق هاي ضروري در باره تمام رويدادهاي زندگي عمومي را دارد. با اين حال "گزارشگر حقوق بشر" ، نسبت به رعايت اصول و معيارهاي گزارشگري متعهد و مسئول است.


 


ميثاق گزارشگران

 


  1. گزارشگر حقوق بشر؛ براي کسب اخبار و آگاهي در مورد حقوق بشر به واقعتهاي عيني توجه مي کند و اطلاعات صحيحو دقيق را ارائه مي نمايد.

 2. گزارشگر حقوق بشر؛ تنها اخبار و اطلاعاتي را که منشا و منبع آنها مشخص است مخابره مي کند و در صورت لزوم قيد رعايت احتياط نسبت به صحت آنها را يادآور مي شود.

 3. گزارشگر حقوق بشر؛ براي بدست آوردن اخبار و اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به نقض حقوق بشر، شيوه هاي نادرست را بکار نمي گيرد و سندها و اطلاعات اساسي مربوط به رويدادهاي مورد گزارش را حذف و يا مخدوش نمي کند.

 4. گزارشگر حقوق بشر؛ فعاليت گزارشگري را با کار بازرگاني يا فعاليت تبليغ سياسي، به هم نمي آميزد و از هيچ کس هيچ دستور و پاداش مستقيم و غير مستقيمي نمي پذيرد.

 5. گزارشگر حقوق بشر؛ از قبول هرگونه فشار و تهديد براي اعلام و انتشار مطالب و يا تغيير محتويات گزارشها خودداري مي کند و از خط مشي عمومي گزارشگران و اصول شرافت حرفه اي خويش تبعيت مي کند.

 6. گزارشگر حقوق بشر؛ هر خبر و گزارش منتشر شده اي را که نادرستي آن مشخص مي شود، تصحيح ميکند و به حق جواب افراد ذي نفع احترام مي گذارد.

 7. گزارشگر حقوق بشر؛ به نظم و امنيت، آسايش، سلامت و آرامش رواني جامعه و دفاع از منافع و مصالح همگان احترام مي گذارد.

 8. گزارشگر حقوق بشر؛ به حيثيت شخصي و حريم خصوصي افراد احترام مي گذارد و از هرگونه توهين و تهمت و افترا نسبت به افراد پرهيز مي کند.

 9. گزارشگر حقوق بشر؛ در گزارشها و خبرها حقوق زنان، کودکان، نوجوانان، سالمندان و بيماران و نيازمندان را مورد توجه و حمايت قرار مي دهد.

 10. گزارشگر حقوق بشر؛ از پذيرش هرگونه پاداش مادي نا مشروع که براي پيشبرد مقاصد خصوصي مغاير با منافع و مصالح عمومي و مغاير با اصول اخلاقي و شرافت حرفه اي گزارشگري است، پرهيز مي کند.

 11. گزارشگر حقوق بشر؛ هيچ نوع فشار و اجباري براي اثر گذاري بر چگونگي مندرجات و محتويات گزارش خود را نمي پذيرد و اصل استقلال عمل را پاس مي دارد.

 12. گزارشگر حقوق بشر؛ به آداب و رسوم و سنن ملي، اتنيکي و اصول اخلاقي و انساني، معتقدات ديني و عقيدتي فردي، مباني اخلاق حسنه و عفت عمومي احترام مي گذارد.

 13. گزارشگر حقوق بشر؛ از هرگونه گرايش به تبعيض نژادي، ملي، عقيدتي، جنسيتي، گروهي، حزبي و تبليغ خصومت آميز در اين زمينه ها و تشويق و تحريک به جنگ خودداري ميکند.

 14. گزارشگر حقوق بشر؛ براي تنش زدايي در روابط ميان جوامع و ملتها و کمک به گفتگو  و مصالحه از هيچ کوششي دريغ نمي ورزد و به جنبشهاي مدني و آزادي بخش مردمي احترام مي گذارد.

 15. گزارشگر حقوق بشر؛ براي مقابله با نقض حقوق شهروندي، نقض حقوق بشر، و نقض حقوق ملتها و براي ايجاد و حفظ صلح و همزيستي مسالمت آميز ميان ملتها تلاش مي کند.

 16. گزارشگر حقوق بشر؛ براي جلوگيري از آلودگي محيط زيست و جلوگيري از گسترش وسايل و ادوات کشتار جمعي، کوشش مي کند.

 17. گزارشگر حقوق بشر؛ براي پاسداشت ارزشهاي جهاني بشريت از جمله اصول دموکراسي، حقوق بشر، آزاديهاي بنيادي، حقوق اساسي، حق توسعه سياسي، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي جامعه تلاش مي کند.

 18. گزارشگر حقوق بشر؛ در انجام وظايف حرفه اي خويش در مقابل مردم و منافع و مصالح جامعه مسئول است و در شرايط و اوضاع و احوال مختلف، بر اساس وجدان اخلاقي خاص خود عمل مي کند.

 19. گزارشگر حقوق بشر؛ زمان دقيق انتشار اخبار و گزارشهايي که طبق تصميم دست اندارکان مرکز اطلاع رساني گزارشگران، در ساعات يا روزهاي آينده منتشر خواهند شد را رعايت ميکند و از اعلام و انتشار پيش از موقع آنها پرهيز مي نمايد.

 20. گزارشگر حقوق بشر؛ از ارائه گزارش خود به هر رسانه اي ديگر خوداري مي کند، زيرا اعتبار حقوقي گزارش وي با انتشار از طريق مرکز اطلاع رساني گزارشگران تضمين مي گردد.

 21. گزارشگر حقوق بشر؛ با ارائه کارت هويت سازمان، اخبار و گزارشهاي لازم را کسب و با انتشار آن از طريق مرکز اطلاع رساني گزارشگران، مسئوليت حقوقي مي يابد.

 22. گزارشگر حقوق بشر ؛ با رسانه ها گفتگو نمي کند و گزارش و خبرهاي گزارشگر تنها پس از انتشار از رسانه هاي سازمان و يا سخنگو اعتبار حقوقي و گزارشگري مي يابد.

 23. گزارشگر حقوق بشر؛ اسرار حرفه اي خود را حفظ مي کند و از افشاي اطلاعات و اخبار و گزارشهايي که به صورت محرمانه به دست مي آورد، خودداري مي نمايد.

 24. گزارشگر حقوق بشر؛ در انجام کار حرفه اي خويش از هر شيوه اي که با ميثاق و پيمان جمعي حرفه اي گزارشگري، مغايرت داشته باشد، خودداري مي کند.

 25. گزارشگر حقوق بشر؛ مجبور به اقدام عليه وجدان و حرفه خود نيست و به همين لحاظ، اعمال هرگونه فشار سياسي بر وي و در مورد چگونگي فعاليت گزارشگري، خلاف و ممنوع است.


 


25 اصول تعيين شده فوق بمثابه ميثاقي لازم الاجرا براي کليه اعضاي سازمان  حقوق بشر کردستان بويژه" گزارشگران حقوق بشر" اين سازمان است. اين ميثاق در 25 تيرماه 1385 به تاييد شوراي عالي سازمان حقوق بشر کردستان رسيده است
Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
برای درج نظر اینجا کلیک کنید

ارسالببندید
نظرات
تمامی حقوق برای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان محفوظ است

تلفن : 66368670-21-0098     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com